Tập đoàn Ecoworld Việt Nam tổ chức ngày hội tuyển dụng JOB FAIR 2019
Trưởng phòng kinh doanh Bất Động Sản
Tuyển 50 nhân vên kinh doanh Bất Động Sản Lương Cao (GẤP)
Nhân viên Sale Admin Bất Động Sản
Nhân viên Telesales Bất động sản
Video Editor (Production Team)
Graphic Designer
Tuyển Web Developer (Php, Javascript, Mysql)
Tuyển 5 Code App Mobile Làm Việc Theo Team